Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 1. 11. 2020

Datum objave: 12. 10. 2020
Rok za sprejem ponudb: 1. 11. 2020

Prodaja stavbnih zemljišč s parc. št. 45/28 v izmeri 12 m2, s parc. št. 668/8 v izmeri 4 m2, s parc. št. 668/9 v izmeri 6 m2 in s parc. št. 668/10 v izmeri 25 m2, vse k. o. 1732 – Štepanja vas. Zemljišča v naravi predstavljajo neposreden dostop in dovoz do stanovanjskih objektov, ki neposredno mejijo na navedena zemljišča. Pri zemljiščih je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost v korist Telekom Slovenije, d. d..

Cena navedenih nepremičnin skupaj je 5.640,00 EUR in ne vključuje pripadajočega 2% davka na promet nepremičnin.

Razpisne datoteke