Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 3. 11. 2020

Datum objave: 14. 10. 2020
Rok za sprejem ponudb: 3. 11. 2020

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 598/4 izmeri 10 m2 (ID znak: parcela 2636 598/4) k. o. 2636 Bežigrad

Cena navedene nepremičnine je 1.200,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke