Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 10. 11. 2020

Datum objave: 21. 10. 2020
Rok za sprejem ponudb: 10. 11. 2020

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 2092/39 v izmeri 17 m2, k. o. 1723 Vič, (ID znak: parcela 1723 2092/39).

Razpisne datoteke