Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 10. 11. 2020

Datum objave: 21. 10. 2020
Cena navedene nepremičnine 7.800,00 EUR brez 2% DPN.: 10. 11. 2020

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 361/262 v izmeri 29 m2 in parc. št. 361/314 v izmeri 23 m2,  k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 361/26 in 361/314).

Cena navedene nepremičnine 7.800,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke