Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 10. 11. 2020

Datum objave: 21. 10. 2020
Rok za sprejem ponudb: 10. 11. 2020

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 361/318 v izmeri 11 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 361/318).

Cena navedene nepremičnine 1.650,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke