Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 15. 11. 2020

Datum objave: 26. 10. 2020
Rok za sprejem ponudb: 15. 11. 2020

Prodaja nepremičnine:  zemljišče pod garažo* parc. št. *722, izmeri 13 m2 (ID znak: parcela 1721 *722), K.O. 1721 GRADIŠČE I

Cena navedene nepremičnine je 1.950,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke