Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 18. 11. 2020

Datum objave: 29. 10. 2020
Rok za sprejem ponudb: 18. 11. 2020

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1651/10 v izmeri 40 m2 (ID znak: parcela 2682 1651/10) k. o. 2682 Brdo

Cena navedene nepremičnine je 4.800,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke