Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 4. 7. 2012

Datum objave: 19. 6. 2012
Rok za prijavo: 4. 7. 2012

o prodaji solastniškega deleža do 1/2 na nepremičnini:
ID:1733-91/2-0, PARC. ŠT.: 91/2, KULTURA: sadovnjak, M2: 119, k.o. Bizovik.

Razpisne datoteke