Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 1. 12. 2020

Datum objave: 10. 11. 2020
Rok za sprejem ponudb: 1. 12. 2020

Prodaja nepremičnine na naslovu Cesta 24. junija 64, 1231 Ljubljana-Črnuče:
- ID znak: del stavbe 1756-1026-40 ( soba št. 14 v celotni izmeri 9,9 m2- prodaja se delež do ½ v izmeri 4,95 m2),
- ID znak: del stavbe 1756-1026-41 ( klet v izmeri 2,5 m2, ki pripada sobi št. 14 - prodaja se delež do celote 1/1) in
- ID znak: del stavbe 1756-1026-46 ( skupni komunikacijski prostor v izmeri 10,4 m2, ki pripada sobi št. 14 - prodaja se delež do ¼ v izmeri 2,6 m2), vse v skupni izmeri 22,8 m2.
Predmet prodaje Mestne občine Ljubljana je navedena nepremičnina v skupni izmeri 10,05 m2.

Cena za navedene nepremičnine v izmeri 10,05 m2 je 10.000,00 EUR in ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
Prednost pri nakupu nepremičnine, ki je predmet prodaje, ima solastnik do ½ sobe št. 14, nepremičnina ID znak: del stavbe 1756-1026-40.

Razpisne datoteke