Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 16. 12. 2020

Datum objave: 26. 11. 2020
Rok za sprejem ponudb: 16. 12. 2020

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 222/44 v izmeri 16 m2, k. o. 1695 Karlovško predmestje, (ID znak: parcela 1695 222/44).

Cena navedene nepremičnine 2.400,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke