Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 27. 12. 2020

Datum objave: 7. 12. 2020
Rok zasprejem popnudb: 27. 12. 2020

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 2200/6 v izmeri 41 m2, k. o. 1739 Zgornja Šiška, (ID znak: parcela 1739 2200/6).

Cena navedene nepremičnine 4.920,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke