Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 27. 12. 2020

Datum objave: 7. 12. 2020
Rok za sprejem ponudb: 27. 12. 2020

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 2200/5 v izmeri 154 m2, k. o. 1739 Zgornja Šiška, (ID znak: parcela 1739 2200/5).

Cena navedene nepremičnine 18.480,00 EUR brez 2% DPN

Razpisne datoteke