Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 28. 12. 2020

Datum objave: 8. 12. 2020
Rok za sprejem ponudb: 28. 12. 2020

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 2205/15, v izmeri 12 m2 (ID znak: parcela 1739 2205/15) k. o. 1739 Zgornja Šiška

Cena navedene nepremičnine je 1.440,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke