Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 29. 12. 2020

Datum objave: 9. 12. 2020
Rok za sprejem ponudb: 29. 12. 2020

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 797/33, v izmeri 35 m2 (ID znak: parcela 1772 797/33) k. o. 1772 Slape

Cena navedene nepremičnine je 4.200,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke