Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 29. 12. 2020

Datum objave: 9. 12. 2020
Rok za sprejem ponudb: 29. 12. 2020

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 270/2 v izmeri 181 m2, k.o. 1738 - Dravlje, (ID znak: parcela 1738 270/2).

Cena navedene nepremičnine 18.100,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke