Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 30. 12. 2020

Datum objave: 10. 12. 2020
Rok za sprejem ponudb: 30. 12. 2020

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 412/41, v izmeri 24 m2 (ID znak: parcela 1695 412/41) k. o. 1695 Karlovško predmestje.
Cena navedene nepremičnine je 4.224,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke