Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 30. 12. 2020

Datum objave: 10. 12. 2020
Rok za sprejem ponudb: 30. 12. 2020

Prodaja nepremičnin: pozidani stavbni zemljišči parc. št. 2112/20 v izmeri 33 m2 k. o. 1723 Vič, (ID znak: parcela 1723 2112/20).

Cena navedene nepremičnine 3.960,00 EUR brez 2% DPN.