Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 4. 1. 2021

Datum objave: 15. 12. 2020
Rok za sprejem ponudb: 4. 1. 2021

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 680/50, v izmeri 115 m2 (ID znak: parcela 1749 680/50) k. o. 1749 Gameljne.

Cena navedene nepremičnine je 6.900,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke