Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 5. 1. 2021

Datum objave: 16. 12. 2020
Rok za sprejem ponudb: 5. 1. 2021

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 297/23, v izmeri 75 m2 (ID znak: parcela 1738 297/23) k. o. 1738 Dravlje.

Cena navedene nepremičnine je 7.500,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke