Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 6. 1. 2021

Datum objave: 17. 12. 2020
Rok za sprejem ponudb: 6. 1. 2021

Predmet oddaje v najem: zemljišče parc. št. 2847/14, v izmeri 4775 m2 (ID znak: parcela 1994 2847/14) k.o. 1994 Dobrova.

Razpisne datoteke