Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 7. 1. 2021

Datum objave: 18. 12. 2020
Rok za sprejem ponudb: 7. 1. 2021

Prodaja nepremičnin:

- zemljišče parc. št. 2239/10, v izmeri 89 m2 (ID znak: parcela 1735 2239/10) k. o. 1735 Stožice,
- zemljišče parc. št. 2239/36, v izmeri 602 m2 (ID znak: parcela 1735 2239/36) k. o. 1735 Stožice.

Razpisne datoteke