Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 11. 1. 2021

Datum objave: 22. 12. 2020
Rok za sprejem ponudb: 11. 1. 2021

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 864/74 v izmeri 55 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 864/74).

Cena navedene nepremičnine 6.600,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke