Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 12. 1. 2021

Datum objave: 23. 12. 2020
Rok za sprejem ponudb: 12. 1. 2021

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1391/11 v izmeri 60 m2, k.o. 1759 - Podgorica, (ID znak: parcela 1759 1391/11).

Cena navedene nepremičnine 7.200,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke