Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 12. 1. 2021

Datum objave: 23. 12. 2020
Rok za sprejem ponudb: 12. 1. 2021

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1308/13 v izmeri 18 m2, k.o. 1723 - Vič, (ID znak: parcela 1723 1308/13).

Cena navedene nepremičnine 2.160,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke