Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 13. 1. 2021

Datum objave: 24. 12. 2020
Rok za sprejem ponudb: 13. 1. 2021

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 598/3 izmeri 54 m2 (ID znak: parcela 2636 598/3) k. o. 2636 Bežigrad

Cena navedene nepremičnine je 6.480,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke