Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 28. 1. 2021

Datum objave: 8. 1. 2021
Rok za sprejem ponudb: 28. 1. 2021

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 731/2, v izmeri 24 m2 (ID znak: parcela 1772 731/2) k. o. 1772 Slape

Cena navedene nepremičnine je 4.224,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke