Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 28. 1. 2021

Datum objave: 8. 1. 2021
Rok za sprejem ponudb: 28. 1. 2021

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1677/8, v izmeri 28 m2 (ID znak: parcela 2682 1677/8) k. o. 2682 Brdo

Cena navedene nepremičnine je 3.360,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke