Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 9. 2. 2021

Datum objave: 20. 1. 2021
Rok za sprejem ponudb: 9. 2. 2021

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 880/15, v izmeri 26 m2 (ID znak: parcela 1756 880/15) k. o. 1756 Črnuče

Cena navedene nepremičnine je 2.990,00 EUR brez 22% DDV.

Razpisne datoteke