Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 9. 2. 2021

Datum objave: 20. 1. 2021
Rok za sprejem ponudb: 9. 2. 2021

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 2298/36, v izmeri 37 m2 (ID znak: parcela 1735 2298/36) k. o. 1735 STOŽICE

Cena navedene nepremičnine je 6.512,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke