Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 9. 2. 2021

Datum objave: 20. 1. 2021
Rok za sprejem ponudb: 9. 2. 2021

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1417/51 izmeri 8 m2 (ID znak: parcela 1738 1417/51) k. o. 1738 Dravlje

Cena navedene nepremičnine je 960,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke