Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 10. 2. 2021

Datum objave: 21. 1. 2021
Rok za sprejem ponudb: 10. 2. 2021

Prodaja stavbnega zemljišča s parc. št. 250/1236 v izmeri 14 m2, k. o. 1722 – Trnovsko predmestje, ID znak: parcela 1722 250/1236. Zemljišče v naravi predstavlja dostop oz. dovoz do nepremičnin z objektom, ki na predmetno zemljišče v naravi neposredno mejijo in tako predstavlja oz. se zaokrožuje v funkcionalno celoto z objektom v lasti tretjih oseb.

V zemljiški knjigi so pri zemljišču vknjižene neprave stvarne služnosti v korist Promarkt, d. o. o., Ljubljana. Avantnatur, d. o. o., Ljubljana in Telekoma Slovenije, d. d. ter vložen predlog za izbris vknjižene služnosti stanovanja, v korist in na ime tretje fizične osebe.
Cena navedene nepremičnine je 2.100,00 EUR in ne vključuje pripadajočega 2% davka na promet nepremičnin.

Razpisne datoteke