Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 10. 2. 2021

Datum objave: 21. 1. 2021
Rok za sprejem ponudb: 10. 2. 2021

Prodaja nepremičnine: solastniški delež Mestne občine Ljubljana do 182/198 zemljišča parc. št. 951/29, v celotni izmeri 79 m2 (ID znak: parcela 1771 951/29) k. o. 1771 Zadobrova.

Cena prodajanega solastniškega deleža navedene nepremičnine znaša 8.760,00 EUR brez 22% davka na dodano vrednost.

Razpisne datoteke