Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 17. 2. 2021

Datum objave: 28. 1. 2021
Rok za sprejem ponudb: 17. 2. 2021

Prodaja nepremičnine: zemljišče pod garažo* parc. št. 395/26 izmeri 13 m2 (ID znak: parcela 1770 395/26) k. o. 1770 Kašelj.

Cena navedene nepremičnine je 1.950,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke