Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 16. 2. 2021

Datum objave: 27. 1. 2021
Rok za sprejem ponudb: 16. 2. 2021

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1381/89, v izmeri 22 m2 (ID znak: parcela 1753 1381/89) k. o. 1753 Vižmarje. Pri zemljišču je vknjižena neprava stvarna služnost v korist podjetja Elektro Ljubljana d.d.

Cena navedene nepremičnine znaša 1.760,00 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

Razpisne datoteke