Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 21. 2. 2021

Datum objave: 1. 2. 2021
Rok za sprejem ponudb: 21. 2. 2021

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 557/32 v izmeri 160 m2, k.o. 1739 – Zgornja Šiška, (ID znak: parcela 1739 557/32).

Cena navedene nepremičnine 19.200,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke