Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 15. 3. 2021

Datum objave: 23. 2. 2021
Rok za sprejem ponudb: 15. 3. 2021

Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 811/4 v izmeri 15 m2 (ID znak: parcela 1739 811/4) k. o. 1739 Zgornja Šiška.

Cena navedene nepremičnine je 1.800,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke