Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 29. 3. 2021

Datum objave: 9. 3. 2021
Rok za sprejem ponudb: 29. 3. 2021

Oddaje v najem: zemljišče parc. št. 621/3, v izmeri 64 m2 (ID znak: parcela 1730 621/3) k.o. 1730 Moste. Zemljišče oddamo v najem za določen čas 1 leta za opravljanje poslovne dejavnosti.

Cena najema zemljišča, navedenega v 1. točki te namere znaša 512,00 EUR na leto.

Razpisne datoteke