Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 31. 3. 2021

Datum objave: 11. 3. 2021
Rok za sprejem ponudb: 31. 3. 2021

Prodaja nepremičnine: zemljišče pod garažo* parc. št. 1062/9 izmeri 16 m2 (ID znak: parcela 1754 1062/9) k. o. 1754 Šentvid nad Ljubljano Pri zemljišču je vknjižena neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d.d.

Cena navedene nepremičnine je 2.400,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke