Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 1. 4. 2021

Datum objave: 12. 3. 2021
Rok za sprejem ponudb: 1. 4. 2021

Prodaja nepremičnin:

- zemljišče s parc. št. 394/19 v izmeri 18 m2 (ID znak: parcela 1772 394/19) k. o. 1772 Slape,
- zemljišče s parc. št. 394/3 v izmeri 25 m2 (ID znak: parcela 1772 394/3) k. o. 1772 Slape,
- zemljišče s parc. št. 394/14 v izmeri 50 m2 (ID znak: parcela 1772 394/14) k. o. 1772 Slape,
- zemljišče s parc. št. 394/16 v izmeri 15 m2 (ID znak: parcela 1772 394/16) k. o. 1772 Slape,

Pri vseh navedenih zemljiščih je vknjižena neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d.d.
Cena navedenih nepremičnin skupaj je 12.960,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke