Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 8. 4. 2021

Datum objave: 19. 3. 2021
Rok za sprejem ponudb: 8. 4. 2021

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 83/45 v izmeri 16 m2, k. o. 1726 Šentpeter, (ID znak: parcela 1726 83/45).

Cena navedene nepremičnine 2.400,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke