Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 11. 4. 2021

Datum objave: 22. 3. 2021
Rok za sprejem ponudb: 11. 4. 2021

Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 313/915 v izmeri 89 m2 (ID znak: parcela 1722 313/915) k. o. 1722 Trnovsko predmestje. Zemljišče se prodaja z zahtevo ohranitve zelenih površin. Vse ureditve morajo biti skladne s podrobnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji za to območje.

Cena navedene nepremičnine je 13.350,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke