Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 19. 4. 2021

Datum objave: 30. 3. 2021
Rok za sprejem ponudb: 19. 4. 2021

Oddaja pozidanih stavbnih zemljišč s parc. št. 2738, v izmeri 54 m2, parc. št. 2739, v izmeri 885 m2 in parc. št. 2740, v izmeri 176 m2, vse k. o. 1737 Tabor, v brezplačno uporabo za določen čas eno (1) leto. Interesenti morajo imeti podeljen status delovanja v javnem interesu, za opravljanje tistih dejavnosti, za katere jim je podeljen status, z odločbo pristojnega ministrstva.

Razpisne datoteke