Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 20. 4. 2021

Datum objave: 31. 3. 2021
Rok za sprejem ponudb: 20. 4. 2021

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 750/4 v izmeri 8 m2 , k. o. 1735 Stožice, (ID znak: parcela 1735 750/4).

Cena navedene nepremičnine 1.408,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke