Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 21. 4. 2021

Datum objave: 1. 4. 2021
Rok za sprejem ponudb: 21. 4. 2021

Prodaja nepremičnin:

- zemljišče s parc. št. 1535/22 v izmeri 160 m2 (ID znak: parcela 1752 1535/22) k. o. 1752 Stanežiče in
- zemljišče s parc. št. 1535/23 v izmeri 28 m2 (ID znak: parcela 1752 1535/23) k. o. 1752 Stanežiče.

Pri obeh zemljiščih je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d. d., služnostna pravica hoje in vožnje z vsemi motornimi vozili ter služnostna pravica izgradnje, obratovanja, nadzora in vzdrževanja NN priključka na elektro omrežje.

Cena navedenih nepremičnin skupaj je 15.040,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke