Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 21. 4. 2021

Datum objave: 1. 4. 2021
Rok za sprejem ponudb: 21. 4. 2021

Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 313/907 v izmeri 98 m2 (ID znak: parcela 1722 313/907) k. o. 1722 Trnovsko predmestje. Zemljišče se prodaja z zahtevo ohranitve zelenih površin. Vse ureditve morajo biti skladne s podrobnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji za to območje.

Cena navedene nepremičnine je 14.700,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke