Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 2. 5. 2021

Datum objave: 12. 4. 2021
Rok za sprejem ponudb: 2. 5. 2021

Oddaja pozidanih stavbnih zemljišč s parc. št. 1060, v izmeri 1.921 m2, parc.št. 1061/9 v izmeri 104 m2, parc.št. 1061/10 v izmeri 11.049 m2 in parc. št. 1061/12 v izmeri 1.813 m2, vse k. o. 1755 Glince, v brezplačno uporabo za določen čas pet (5) let. Interesenti morajo imeti podeljen status delovanja v javnem interesu, za opravljanje tistih dejavnosti, za katere jim je podeljen status, z odločbo pristojnega ministrstva.

Razpisne datoteke