Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 27. 7. 2012

Datum objave: 12. 7. 2012
Rok za prijavo: 27. 7. 2012

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti na parc. št.: 1397/1, 670/2, 665/2, 664/2, 664/6, 665/6, 670/5, 671/5, 671/7, 671/1, 621/8, 1213/6, 1213/7 in 1213/8, vse k.o. Moste, za potrebe gradnje prenosnega plinovoda M5 RP Vodice - RP Jarše.

Razpisne datoteke