Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 2. 5. 2021

Datum objave: 12. 4. 2021
Rok za sprejem ponudb: 2. 5. 2021

Prodaja nepremičnin: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 142/142 v izmeri 20 m2 in parc. št. 142/145 v izmeri 204 m2 , obe k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 142/142 142/145).

Cena navedene nepremičnine 17.920,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke