Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 31. 5. 2021

Datum objave: 11. 5. 2021
Rok za sprejem ponudb: 31. 5. 2021

Prodaja nepremičnine: nepozidano stavbno zemljišče parc. št. 2250/39 v izmeri 84 m2, k. o. 1735 Stožice, (ID znak: parcela 1735 2250/39).

Cena navedene nepremičnine 14.784,00 EUR brez 2% DPN

Razpisne datoteke