Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 28. 7. 2012

Datum objave: 13. 7. 2012
Rok za prijavo: 28. 7. 2012

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti na parc. št.: 781/5, 781/2, 782/3, 787/5, k.o. Moste, zaradi prekopa in priključitve na telekomunikacijsko in kanalizacijsko omrežje.

Razpisne datoteke